Hier vindt u informatie over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

Meer weten over dementie

foto2Over dementie bestaan veel misverstanden. Het is heel normaal om soms dingen te vergeten als je ouder wordt. Dat is lang niet altijd het begin van dementie. Maar als u doorlopend dingen niet meer kunt onthouden, kan dat reden zijn tot zorg. Dan kan er wel sprake zijn van dementie.

 

Op deze pagina vindt u het antwoord op veel vragen rond dementie. Soms verwijzen wij u naar betrouwbare informatie van andere organisaties.

 

Wat is dementie?

Wat is dementie?

Dementie is een hersenaandoening, een verstoring van de verwerking van informatie in de hersenen. Iemand die dementie heeft raakt op den duur volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is.

 

Informatie van Alzheimer Nederland

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u uitgebreide informatie over vormen van dementie, de eerste verschijnselen en het verloop van de ziekte.

 

Alzheimer Nederland heeft 5 uitgebreide themabrochures:

  • 'Is het dementie?'
  • 'Leven met dementie'
  • 'Dementie op jonge leeftijd'
  • 'Als thuis wonen niet meer gaat'
  • 'Rechtsbescherming bij dementie'

U ontvangt de brochure(s) op aanvraag per e-mail.

 

 

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen

Alzheimer Nederland heeft een overzichtelijke folder beschikbaar over de meest gestelde vragen bij dementie.

 

Mantelzorg bij dementie

Wat is mantelzorg?Mantelzorg bij dementie

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

 

Zorgt u langdurig voor iemand met dementie dan bent u mantelzorger. Voor meer informatie en hulp zie de website: www.mezzo.nl.

 

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden.

 

De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. Voor informatie zie: www.respijtwijzer.nl.

 

Thuis blijven wonen?

Thuis blijven wonenThuis blijven wonen?

Met de juiste hulp en evt. aanpassingen kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een website met praktische adviezen voor woningaanpassingen bij dementie is: www.thuiswonenmetdementie.nl. Hier vindt u informatie over kleine en grote aanpassingen die u in huis kunt doen om het wonen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.


De casemanager dementie kan u en u netwerk ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden om thuis wonen zo veilig en fijn mogelijk te maken. Voor meer informatie over de casemanager kunt u kijken op Casemanagement Zeist

 

Als het thuis niet meer gaat kunt u zoeken naar een woonvorm met zorg.

 

 

Verder lezen

Verder lezen

Wilt u meer lezen over dementie dan verwijzen wij u graag naar de volgende boeken:

  • Had ik het maar geweten
  • Muziek en bewegen bij dementie

 

Op de site van Alzheimer NL zijn verschillende soorten boeken te vinden, zowel informatief als romans.

 

Andere websites waar u meer kunt lezen over dementie zijn:

www.dementienet.com

www.dementieverhalenbank.nl

www.dementie-winkel.nl

www.vrijheidenveiligheid.nl

www.deltaplandementie.nl

www.ftdlotgenoten.nl

www.alzheimermuziekgeluk.nl