Hier vindt u informatie over praktische hulp en ondersteuning in Zeist.

Praktische hulp

Hier vindt u informatie over praktische hulp en ondersteuning in Zeist.

 

Begeleiding: de casemanager

Praktische hulpBegeleiding: de casemanager

De casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, ondersteunt, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Steeds in antwoord op de ontwikkeling van het ziektebeeld en de benodigde hulp.

 

Klik hier voor een overzicht van de casemanagers in Zeist.

 

Ontmoetingscentrum Zeist

OntmoetingscentrumOntmoetingscentrum Zeist

Zorgen voor een familielid met dementie roept veel vragen op. Het Ontmoetingscentrum Zeist (OCZ) is bedoeld voor iedereen met dementie en hun mantelzorgers. Dit zijn vaak familieleden, vrienden of buren. Klik hier voor meer informatie over het OntmoetingsCentrum Zeist.

 

Koffieochtenden

KoffieochtendenKoffieochtenden

Iedere maand een koffieochtend

Met elkaar praten blijkt vaak een grote steun te zijn.

In Zeist organiseert Alzheimer Nederland iedere eerste vrijdag van de maand een koffieochtend voor lotgenoten: van 10.00 tot 11.30 uur in een ruimte bij de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A te Zeist. Aan de hand van een thema wordt er maandelijks gesproken over zaken rondom dementie. Op deze ochtenden kan men met lotgenoten ervaringen uitwisselen.

 

Klik hier voor meer informatie over de koffieochtenden.

 

Sociëteit De Boulevard

Sociëteit De Boulevard

Warande Sociëteit De Boulevard helpt mensen met dementie, of geheugenproblemen door een andere oorzaak, die nog thuis wonen. Het leven met dementie, of geheugenproblemen vraagt om aanpassingen voor zowel de persoon zelf, als de naaste omgeving.

 

Klik hier voor meer informatie over Warande Sociëteit De Boulevard.

 

Verzorgd wonen met dementie

Verzorgd wonen met dementie

Heerewegen

Veilig en comfortabel wonen in een sfeer van ingetogen luxe. Voor mensen met dementie (ook met bijkomende psychiatrische aandoeningen) en andere geheugenproblemen en zorgzwaartepakket 5 en 7. Dat biedt Warande Wooncentrum Heerewegen. Daarnaast is in Heerewegen plaats voor tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of als verlichting van de mantelzorg) en revalidatie

 

Behandeling, begeleiding en zorg in Heerewegen gaan uit van uw wensen en mogelijkheden. Wij willen daar graag uw familie en naasten actief bij betrekken.

 

Klik hier voor meer informatie over Warande Wooncentrum Heerewegen.

 

Verpleeghuis De Wijngaard

Verpleeghuis De Wijngaard ligt in een bosrijke en heuvelachtige omgeving in Bosch en Duin. In de kleinschalige, huiselijke woongroepen hebben bewoners hun eigen zit/slaapkamer die naar eigen wens kan worden ingericht en een gezamenlijke huiskamer met keuken.

 

Accolade biedt zorg aan kwetsbare mensen met dementie. Dat doen wij vanuit onze christelijke overtuiging. Wij geloven in een God die mensen liefheeft. Vanuit die liefde geven we bewoners en cliënten de ondersteuning en aandacht die ze nodig hebben.

 

Mensen met een vergevorderd stadium van dementie wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. Twee woongroepen zijn gespecialiseerd in psychiatrische problematiek. Voor tijdelijke verlichting van de thuissituatie is er de mogelijkheid om te logeren. Naast zorg en welzijn kan de cliënt ook beroep doen op behandeling en begeleiding.

 

Klik hier voor meer informatie over Verpleeghuis De Wijngaard.

 

Villa l’Abri

Villa l’Abri biedt kleinschalig wonen aan 12 á 13 ouderen met dementie en/of somatische klachten. Onze zorg en ondersteuning is gericht op het persoonlijk welbevinden van de bewoners. U ervaart professionele, warme zorg, gegeven door medewerkers met hart voor mensen vanuit een christelijke bewogenheid.

 

Villa l’Abri heeft een eigen ruime tuin en bevindt zich in het hart van Zeist. Vlakbij onze stadsvilla is er het natuurschoon van een park, maar ook de levendigheid van het centrum. In l’Abri vindt u echter rust. De dagen verlopen via een vast herkenbaar ritme binnen een overzichtelijke omgeving. Een gerust gevoel voor bewoners en hun familieleden. Informeert u eens naar de mogelijkheden die er zijn voor het wonen of eventueel logeren in Villa l’Abri. En, u bent altijd welkom om kennis te komen maken.

 

Klik hier voor meer informatie over Villa l’Abri.

 

Vredenoord

Ouderen beleven bij ons het warme, persoonlijke gevoel van ‘thuis’. Niet iedereen kan zelfstandig thuis blijven wonen. Vredenoord biedt daarom zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we het ouder worden zo aangenaam mogelijk willen maken. Bij ons voel je je thuis!

 

De cliënt treft een warme, persoonlijke en gemoedelijke sfeer aan in Vredenoord met oog voor het totale welzijn. We hebben een eigen keuken met als specialisme heerlijke vegetarische maaltijden. We hebben alle categorieën van zelfstandig wonen. Betrokken medewerkers en vrijwilligers staan op een deskundige wijze voor hen klaar en hebben oog voor het totale welzijn. De cliënt voelt zich niet alleen beschermd maar ook uitgedaagd om de regie in eigen hand te houden.

 

Woonzorgcentrum Vredenoord biedt wonen, zorg en welzijn die aansluit bij de vragen en wensen van haar bewoners. Deze zorg wordt geboden vanuit een protestants christelijke grondslag en in het bijzonder vanuit de levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten.

 

Vredenoord is ook gastvrij en dienstverlenend voor ouderen in de directe woonomgeving (Huis ter Heide, Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin). Vredenoord bevindt zich in een bosrijke omgeving en is goed te bereiken, ook door middel van Openbaar Vervoer.

 

Veilig en verzorgd wonen Charim

Charim is een zorgaanbieder in de ouderenzorg met een protestants-christelijke identiteit. Geïnspireerd door de Bijbel en de belijdenisgeschriften werkt Charim vanuit de overtuiging dat God vraagt dat wij voor elkaar zorgen. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de kwetsbare medemens.

 

Missie: Leven doen we samen

Charim wil samen leven met ouderen die hulp nodig hebben. Onze ambitie is dat deze ouderen hun eigen leven zoveel mogelijk voortzetten, zoals ze gewend zijn. Samen met cliënten en hun omgeving zoeken we naar de beste manier waarop professionele zorg en ondersteuning kan worden geboden die past bij de persoonlijke levenssfeer en levensfase van de cliënt. Charim is onderdeel van de samenleving. Door samen te werken met allerlei organisaties willen we de leefbaarheid en zorgzaamheid in de samenleving vergroten.

 

Aanbod

Charim biedt in Zeist verzorging, verpleging en thuiszorg in de aanleunwoningen. Ook kunnen cliënten bij Charim (tijdelijk) een zorgappartement huren of tijdelijk opgenomen worden. Daarnaast ondersteunen we de cliënt met welzijnsactiviteiten en diverse diensten (bijv. was- en maaltijdservice). Het team deskundigen van onze behandeldienst Charim Vitaal biedt multidisciplinaire zorg (bijv. fysio- en psychologie).

  • Veilig wonen (mogelijk zonder indicatie); aanleunwoning met zorg op afspraak en op afroep beschikbaar (Amandelhof, Looborch Mirtehof, en Spathodea).
  • Beschut wonen (ZZP 4 en 5); woning in het zorgcentrum met zorg 24 uur in de nabijheid (Amandelhof, Looborch Mirtehof, en Spathodea).
  • Beschermd wonen (ZZP 5 en 7); wonen in een kleine groep (8) met continue zorg en toezicht (Amandelhof en Looborch).

 

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg

Wanneer u langdurig onbetaald zorgt voor iemand met een ziekte of een beperking bent u een mantelzorger. U staat er als mantelzorger niet alleen voor! Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in de gemeente Zeist. U kunt bij hen terecht met al uw vragen. Steunpunt Mantelzorg geeft u informatie en voorlichting.

 

Bent u mantelzorger van iemand met dementie die in de gemeente Zeist woont? U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen. Klik hier

 

Klik hier voor meer informatie over Steunpunt Mantelzorg Zeist.

U vindt ook informatie op de Sociale Kaart.

 

Alzheimer Nederland

AlzheimerAlzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

 

Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland landelijk aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Hiervoor werkt Alzheimer Nederland nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen. Alzheimer Nederland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs en de opbrengst van de Collecteweek.

 

Klik hier voor meer informatie over Alzheimer Nederland.

 

Online cursus

Online cursus

De internetcursus DementieOnline geeft de mantelzorger praktische tips en handvatten, toegespitst op uw persoonlijke situatie. De cursus bestaat uit vijf digitale lessen en u krijgt begeleiding van ervaren en deskundige professionals van Geriant.

 

Contact met anderen

KoffieochtendenContact met anderen

Koffieochtenden

Met elkaar praten blijkt vaak een grote steun te zijn.

In Zeist organiseert Alzheimer Nederland iedere eerste vrijdag van de maand een koffieochtend voor lotgenoten: van 10.00 tot 11.30 uur in een ruimte bij de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A te Zeist. Aan de hand van een thema wordt er maandelijks gesproken over zaken rondom dementie. Op deze ochtenden kan men met lotgenoten ervaringen uitwisselen.

 

Meer informatie? Kijk op de webpagina van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist.

 

Alzheimertelefoon

Een luisterend oor vindt u bij de Alzheimertelefoon: 030-656 75 11. De Alzheimer telefoon is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 

Chatten

Voor chatmogelijkheid via Internet bij Alzheimer Nederland.

 

Forum op internet

Op het forum van Alzheimer Nederland kunt u berichten van anderen lezen en zelf berichten schrijven.

Senioren Servicepunt Zeist

Uw kompas bij vragen over wonen zorg en welzijn

Heeft u moeite de weg te vinden in het land van wonen, zorg en welzijn? Dat begrijpen wij. Het duizelt je wel eens van alle regelingen en wetgeving. Het Senioren Servicepunt Zeist-Oost helpt u. Of het nu gaat om een eenvoudige vraag om informatie of ingewikkelder zaken rond wonen met zorg. klik hier

 

Tips en ideeën

Tips en ideeën

 

De website van eerstelijns zorgverleners in Zeist, die samenwerken aan geïntegreerde eerstelijnszorg in Zeist

https://zorg4Zeist.nl

 

Sensara is een innovatief product dat familie en zorgmedewerkers ondersteunt bij de zorg voor zelfstandig wonende ouderen met dementie.

http://www.mysensara.com/home6/

 

Als u de diagnose dementie heeft gekregen, kan het lastiger worden om te blijven doen wat u altijd deed. DemenTalent kan hierin uitkomst bieden.

http://www.dementalent.nl/locatie/zeist

 

App voor het ophalen van herinneringen

Een unieke app om op een fijne manier contact te hebben met mensen met dementie door middel van het ophalen van herinneringen. De app heet 'Dementie en herinneringen' en is te herkennen aan de afbeelding van een vergeet-me-nietje. De app is gratis te downloaden. Lees meer in de bijgaande folder.

flyer app voor het ophalen van herinneringen

 

Benut de gratis Dementiegame!

Het is een 'serious game' waarmee mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie meer kunnen leren over de ziekte en vooral ook hoe je ermee om kunt gaan. In maart van dit jaar is de 'Dementiegame' gelanceerd. Het is een 'serious game' waarmee mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie meer kunnen leveren over de ziekte en vooral ook hoe je ermee om kunt gaan. Inmiddels is de game een poosje in gebruik en wordt duidelijk dat de game ook goed aanslaat bij professionals: verzorgenden, helpenden, maar ook hele andere beroepsgroepen die steeds meer met mensen met dementie te maken krijgen bijvoorbeeld de politie, of notarissen! Ook in opleidingen en bijscholingen werkt het in de praktijk goed, denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van studenten op de stageperiode. Het blijkt een prettige vorm van leren.

 

De game is helemaal gratis en kan gespeeld worden via www.sevagram.nl/dementiegame.html. De makers van de game, van zorgorganisatie Sevagram, willen hem graag onder de aandacht brengen van iedereen die persoonlijk of in het werk te maken heeft met dementie. Misschien is het voor de familieleden van uw (toekomstige) cliënten of voor uw medewerkers een goede tool? Ook juist in de beginfase van dementie, waarin de persoon in kwestie de problemen soms lang kan maskeren, kan de tool informatie en ondersteuning bieden. Vragen over de dementiegame? dementiegame@sevagram.nl.